Op zondagmorgen houdt de Vogelwerkgroep een excursie in het gebied tussen het vliegveld Hilversum en het bos van de eendenkooi. Het begin van de wandeling voert de deelnemers door velden, omzoomd met struikgewas waar in dit jaargetijde de tjiftjaf, fitis, mees, vink en merel veelvuldig voorkomen. Vervolgens wandelen zij langs het Tienhovenskanaal met aan weerszijden uitgestrekte weilanden: het rijk van kieviten, tureluurs, en grutto’s, en waar wellicht ook de kemphaan, blauwe reiger, scholekster en kiekendief zijn te ontmoeten. Zit het weer een beetje mee, dan zijn visdief, zwarte stern en zwaluw weer in ons land teruggekeerd. Aan het eind van onze tocht passeren de deelnemers het bos van Einde Gooi domicilie van onder andere spechten en zanglijster. Een grote verscheidenheid van vogels dus op deze excursie, die onder deskundige leiding zal staan. Iedereen is welkom! U hoeft u voor deze tevoren niet op te geven. Vertrek 6.30 uur vanaf de ingang van het vliegveld.