Van de nieuwe voorzitter van de Contactraad het Gooi voor natuurbescherming, kortweg de “Contactraad” genoemd, mochten wij de notulen van de oprichtingsvergadering ontvangen. Gelet op het belang van deze raad waartoe de Vogelwerkgroep het initiatief nam, geven wij het verslag van de besprekingen onverkort weer. Op 10 februari vond in het hotel de Roosenboom te Bussum, de oprichting plaats van de Contactraad het Gooi, voor natuurbescherming.