Het vorige jar is besloten het aantal avonden te verkleinen. Na de maand april liep immers het aantal belangstellenden hiervoor sterk terug, om over juni maar te zwijgen. Dat betekent, dat wij nu reeds voor de laatste grote avond staan, op donderdagavond 23 april. Gelet op het toenemend aantal bezoekers van de zeven bijeenkomsten hebben we gemeend nu eens niet de vermoedelijk te kleine zaal van de Openbare Leeszaal te benutten, maar gebruik te maken van de grote zaal van hotel Jans. Het wordt immers een bijzondere avond, tevens bedoeld als afsluiting van de cursus. Uitgenodigd is de propagandacommissie van de Friese Bond van Vogelwachten. Deze commissie veschikt over een royaal budget en koopt jaarlijks de beste vogelfilms. Zij komt naar Hilversum met twee kleurenfilms van Walt Disney “Watervogels” en “Reis door de Lente”. Voorts zal een zwart-wit-rolprent worden vertoond over de nazorg van weidevogels zoals het plaatsen van nestbeschermers.