De Contactraad het Gooi voor Natuur en Landschap heeft er de vaart flink ingezet: in samenwerking met de Gooi- en Eemlander de organisatie van de foto-tentoonstelling “Bedreigd Landschap”, een bundeling van activiteiten voor de broderies op 30 april te Bussum (met zestien marktkraampjes) en op 5 mei te Hilversum en ...... een avond in het kader van het Natuurbeschermingsjaar 1970. Woensdagavond 22 april komt dr. P. Spaander een causerie verzorgen over Milieuverontreiniging en vervolgens worden de films “Levend Water” en “Wild Wings” vertoond. De avond wordt in Singer te Laren gegeven.