Evenals in 1968 en 1969 wordt ook in 1970 een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van de wielewaal. De heer M. Bouwman, Naarderstraat 256, Huizen, heeft de afgelopen jaren te weinig gegevens ontvangen om een goed overzicht te kunnen samenstellen. De bedoeling is te komen tot een telling van het juiste aantal, aan de weet te komen aan welk biotoop de wielewaal de voorkeur geeft en kennis te verwerven over de (voor- of) achteruitgang van de vogel. Vooral in het plassengebied komen gelukkig nog vrij veel broedende wielewalen voor.