Teneinde inzicht te krijgen in de broedvogelpopulatie van een deel van de Oosterheide (zie kaart.je) werd dit gebied enige malen bezocht door de heren B. van Poelgeest, II. Strengere en J. Harder.