De levende natuur; (febr. ’70). De ornithologische betekenis van de grasgorzen bij. Den Bommel op Overflakkee. De rivierwaarden; optimale gele-kwikstaartbiotoop. Vanellus (Friese Bond van Vogelwachten), maart 1970; Iets over het voorkomen van de oeverswaluwen Friesland en Groningen; Broedresultaten van dewachtgebieden in 1969 (vervolg).