Een telefoontje van Texel, een ontmoeting op straat........: “Nu we ’t zelf moeten doen, ontdekken we, dat we toch heel wat hebben opgestoken!” Dat zijn de mooiste complimentjes voor de ijver en het enthousiastme waarmee door velen is gewerkt aan het welslagen van de cursus. Want die cursus is geslaagd, daarvan zijn we toch wel allen overtuigd. De lovende woorden op de slotavond tevens het sluitstuk van de VWGbijeenkomsten van het voorbij winterhalfjaar, waren er mede bewijzen van.