Wij hebben, “Vogelbescherming” gevraagd contact op te nemen met de Hoofdingenieur Dienst Zuiderzeewerken te Lelystad, in een poging borden geplaatst te krijgen bij de meeuwen- en sternskolonie langs de openbareweg bij Lelystad-haven. Wij hopen, dat onderstaand schrijven succes zal hebben. Weledelgestrenge Heer, Dit voor jaar is de door de Dienst der Zuiderzeewerken aangelegde zandplaat bij de Houtribsluizen bij Lelystad-Haven door een belangrijk aantal visdiefjes (Sterna hirundo) uitverkoren als broedplaats.