In onderstaand overzicht ziet u de belangrijkste en meest opvallende waarnemingen van Zuidelijk Flevoland, gedaan in de periode van 3 januari 1970 tot en met 11 april 1970. Helaas konden de tellingen van 11-1, 24—1, 31-1, 7-3 en 21-3 hier nog niet in verwerkt worden. Zoals bekend werd er steeds geteld, vanuit de auto, op het dijkvak Muiderberg – Eemmond (Gooimeerdijk).