Het lid van de Tweede Kamer de heer Voogd (P.v.d.A) heeft aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk op 2k december 1969 de volgende schriftelijke vragen gesteld betreffende verband tussen hoogspanningslijnen en vogelsterfte. 1. Is het waar, dat reeds thans vele zeldzaam voorkomende vogels zich doodvliegen tegen de hoogspanningskabels tussen Diemen en ’s-Graveland? 2. Is het waar, dat zulks in sterk vergrote mate gaat gebeuren als tussen Diemen en Lelystad hoogspanningslijnen langs het Naardermeer worden aangelegd? 3. Is het waar, dat dit een funeste slachting zou aanrichten onder waardevolle, en unieke vogelkolonies? 4. Zo, ja, welke stappen denken de ministers te doen om dit te voorkomen?