Vanellus, Bond van Friese Vogelwachten; april 1970, Kerkuilen in Friesland; De invloed van bestrijdingsmiddelen op het milieu; Nachtegaal wordt schaars in Friesland; Rovers op de voederplaats; Jagen zolang niet wetenschappelijk bewezen wordt, dat de stander onder lijdt. Aythya, Vogelwerkgroep NJN, no. 1, 1970; Onderzoek grauwe klauwier; Meeuwenonderzoek; Resultaat fenelogieonderzoek.