Wij ontvingen van het bestuur een convocatie voor de contactavond, op dinsdag 13 oktober 1970, 20.00 uur, in de aula van de Scholengemeenschap Godelinde te Naarden. Voor onze leden misschien een avond om te noteren. Jo van Dijk komt met zijn kleurenfilm: Vogels van Lapland. De kwaliteit van zijn films maakt toelichting overbodig. Entree: f. 1,50.