Het Goois Natuurreservaat houdt op 4 en 10 oktober een vogeltrekexcursie voor iedereen. Leden van onze VWG verlenen er als excursieleiders(sters) medewerking aan. Ook dit jaar vertrekken de doorgaans talrijke liefhebbers(sters) om half zeven 's morgens vanaf het eind van de Karel Doormanlaan (hoek Driftweg) te Huizen. Inschrijving bij het GNR-Hilversum (02150-14590) noodzakelijk.