Het Natuurbeschermingsplan voor de Zaanstreek, uitgegeven door de vogelbeschermingswacht "Zaanstreek", zal stellig een zeer waardevolle bijdrage kunnen zijn naast de bestaande plannen over de toekomstige ontwikkeling van de Zaanstreek, als we uitgaan van de mededeling, dat met dit plan de nadruk gelegd wil worden "op punten, die in de tot nu toe openbaar gemaakte plannen niet of nauwelijks naar voren zijn gekomen". En welke zijn deze punten.