Wij beginnen met een rubriek: NOTITIES. Deze kunnen worden ingezonden bij: Jan van der Geld, Lange Heul 59, Bussum. Tel.12531. Zo mogelijk zal hij uw notities van enig commentaar voorzien. Wij hopen, dat velen van u gretig gebruik zullen maken van deze mogelijkheid om uw ervaringen met de vogels aan ons door te geven en zo wenselijk er vragen over te stellen. Misschien geeft onderstaande al aanleiding tot vragen?