De heer F. Gipon sr., had ons enthousiast gemaakt. De laatste dagen van september doorbrengen in Zuid-Spanje? Als het land kaal en dor is en de vogels reeds op weg zi jn naar Afrika? Hij hield voet bij stuk. Arrangeerde als VWG-lid een attractieve vliegreis naar Malaga inclusief drie auto's en hotelaccommodatie in de omgeving van Tarifa en garandeerde een aantal vogelsensaties. "Voor de gieren en arenden moet je in het najaar gaan" was zijn op ervaring gestoelde conclusie. Nog eens negen VWG'ers werden er door verleid. Zij hadden allen nog een weekje vakantie over. Voorts sloot zich een dames-lid van de VWG-Amsterdam aan en niemand had bezwaar tegen completering van het twaalftal door de als reisleidster ervaren verloofde van de heer Gipon jr. De familie was compleet voor de eerste buitenlandse VWG-reis en zij bestond uit de echtparen Blonet, Bos en Nebbeling, de dames J. Koeslag, J. van Vliet en E. Viehoff en de heren F. Gipon sr., P. de Jong en F. Gipon jr. Na wederzijds terreinverkennen was het "gemeneer en mevrouw" van korte duur. Er ontstond een ander spraakgebruik en op de late avond als "Rosé" en "Sangria" iets bijdroegen tot het verhogen van de stemming, werden de onderscheiden personen als volgt aangeduid: "Ome Giep", Neef Neb", de "Blonetjes", zuster Jo, broeder Peter en Fek (wiens naam een spraakgebrek moet zijn) en zijn knuffeltje Ellen. Voeg er nog enkele dames aan toe en de scribent met ega, en het aantal bedraagt weer twaalf.