Bussum is nog rijk aan vogels. In deze naar oppervlakte kleine gemeente, broeden zestig verschillende soorten vogels. Het aantal broedparen bedraagt 10.296. In het broedseizoen met een gemiddelde van vier jonge vogels per nest, kan het aantel vogels in Bussum dus op ongeveer worden gesteld. Dat betekent, dat in het "hoogseizoen" er in Bussum evenveel vogels als mensen -inwoners- voorkomen!