Met vijftien leden in vier auto's is de V.W.G. op stap gegaan voor een weekend op Vlieland. Helaas regende het de gehele ochtend maar toch was er iets te zien zoals in de omgeving van de sluizen van Korwernerzand ( Afsluitdijk ) waar een tiental dodaarsjes verbleef en langs de dijk waar een groep knobbel- en kleine zwanen bijeen was.