tegenstanders van de massale vogelvangst in België worden door zogenaamde "vogelliefhebbers" bedreigd. Het "Coördinatiecomité voor de Bescherming van Vogels" heeft een klacht ingediend bij de justitie in Brussel, onda, mensen anti-vogelvangstaffiches voor het raam hadden geplakt, anonieme brieven hebben ontvangen, waarin zij bedreigd. Oo: komen soms groepen van "vogelliefhebbers" aanbellen bij tegenstanders, om hen met geveld te dwingen de affiches weg te halen.