Het lukt natuurlijk niet op twee pagina's een inzicht te geven van de veelheid aan planten, vogels en ander leven, zoals dit in het hier besproken natuurbeschermingsplan voor de Zaanstreek is voorgehouden en stellig via andere bronnen nog zou kunnen worden aangevuld. Dat was ook de bedoeling niet. Maar wèl, onze lezers weer eens attent te maken op die dreigende olievlek, die wij onze overbevoking en onze steeds -zwaarder drukkende industrialisatie zouden kunnen noemen. Een olievlek, die dus thans ook duidelijk de Zaanstreek heeft bereikt en – uit vogelwerkgroepsoogpunt bezien – mede onze vogels en hun biotopen bedreigt.