Het is wat spijtig voor de"Gooise Vogelwerkgroepers" ,dat we het plotselinge afscheid van onze voorzitter feitelijk achter het nieuws aan moeten mededelen. De plaatselijke bladen zijn ons hier – hoe dit ook kan een slag voor geweest.en dat is jammer. Niettemin ligt daar dan toch het feit, dat Jan Bos gemeend heeft, zijn voorzittershamer eerder te moeten neerleggen,dan in zijn hierna opgenomen schrijven werd aangekondigd. Ongetwijfeld zullen de leden van de VWG – en persoonlijk hoop ik ná de feestdagen -met elkaar hiervoor een oplossing zoeken. Als "nieuweling" was ik nog maar gedeeltelijk bij het redactiewerk betrokken. De tot standkoming van "De Kornaan" rustte vrijwel geheel op de schouders van Jan Bos, tevens redactie-secretaris. Redactiewerk, dat hem beroepshalve natuurlijk vlot afging. Het plotselinge "kappen", ook met dit werk,moest door mij worden opgevangen. En omdat het voortbestaan van "De Korhaan" dan maar zwaarder moet wegen,dan de restanten die mij aan vrije tijd nog resten, zullen we trachten, mèt de zeer enthousiaste hulp van een vijftal jongeren, onze "vogel" te laten vliegen zoals we dit graag zouden willen.