Het kan zijn, dat U bij het " verschilden van het jaar 1970 ", een afscheidswoordje van mij verwacht. Mogelijk een terugblik en een sprongetje in de toekomst.