Voor de goede orde geven wij onze lezers een verbeterde opgave van de nummering van de in 1970 verschenen "Korhanen", met excuus voor een ingeslopen- drukfout.