Ook dit jaar, weer heeft een aantal controleurs van nestkasten het zonder bericht laten afweten. Los van het feit dat dit voor leden van een vogelWERKGROEP uit den boze zou moeten zijn, is onze grootste zorg de continuïteit van ons onderzoek volledig in het gedrang komt. Vandaar de kreet boven dit stuk!