Jaren geleden verschenen in Limosa, het orgaan van de Ned. Ortnithologische Unie, een artikel: "The lure of the list," Dat artikel behandelt het aantal vogelsoorten, dat 22 vooraanstaande veldornithologen in hun leven hebben waargenomen. Zes van de twee en twintig bleken de "droomgrens" van 300 veldsoorten te zijngepasseerd. Bovengenoemde artikel kwam in mijn herinnering, toen ik het laatste nummer van "De Korhaan" lasi. Maar liefst zestien bladzijden werden gespendeerd aan de reis naar Spanje, compleet met soortenlijst. Eep paar bladzijden was ruim voldoende geweest. De rest paste uitstekend in "Het Vogeljaar" en "Limosa". Er was toch wel voldoende andere kopie?