Lure of list is de sportieve zijde van vogels kijken; is geoorloofd, mits daar andere prestaties tegenover staan op het gebied van vogelbescherming en studie. Zo men wilt "wetenschappelijk onderzoek". a. De"lure of list" van Zuid-Spanje is samengesteld door leden, die als geen ander actief zijn in de vogelwerkgroep; b. dit hebben gedaan vanwege de wetenschappelijke waarde i.v.m. de "bewerking" van de Spaanse regering voor reservaatgedachte; c. hiermede beantwoorden aan veelvuldig verzoek (ook in bestuurlijke kring) in de verslagen vooral niet aan de wetenschappelijke aspecten voorbij te gaan. De milde kritiek is dus ongepast ten aanzien van degenen, die de lijst hebben samengesteld. Het tot stand brengen van de combinatie met de onactieve leden van de V.W.G. is dus onlogisch.