De publicaties rondom de Avifauna van Bussum, leverde een aantal interessante reacties op. Zo werd bekend, dat dé IJsvogel als broedvogel van de ‘s—Gravelandse buitenplaatsen nog moet zi jn gehandhaafd Mevrouw Storm reageerde via ons lid Mej. C.W.de Jong, met een soortenlijst van in haar villatuin aan de Groot-Hertoginnenlaan 34, waargenomen vogels