Tijdens een excursie op de Gooimeerdijk van Zuidelijk-Flevoland op zondag 11 oktober 1970, waarbij ondergetekende in gezeldschap was van mevr. de Jong, de heren Bos en Vogel, hoorden wij van de heer Kist, dat hij ter hoogte van paal 9.3 een Cetti’s zanger had gehoord.