Wist u, dat op 1560 m² Waddengebied naar schatting 113 miljard mosselen leven? En op 600 m² droogvallende slikplaten in dit gebied 50 miljard kokkels? Dat een recent onderzoek heeft uitgewezen, dat één scholekster per dag ongeveer 2500 kokkels nuttigt? Dat de ongeveer 40.000 overwinterende scholeksters aldaar per dag een 100 miljoen kokkels verorberen? Dat voor miljoenen doortrekkers, al door de eeuwen heen, het Waddengebied als “tankstation” onmisbaar is voor de gehele Europese vogelstand? Dat de Waddenzee een Europees natuurreservaat moet worden?