Evenals het vorige jaar is ook dit jaar weer een gezamenlijke trektelling gehouden op de Gooimeerdijk in het gebied van Zuidelijk-Flevoland.- Daartoe hadden zich een 20-tal leden en belangstellenden beschikbaar gesteld.