Ingesteld onderzoek aan Gooimeerdijk. Dit om mogelijke samenbang tussen vogels en planten vest te stellen. E.e.a. on verzoek ven een commissie Zuid – Flevoland, ter verwerking in komend. rapoort. Resultaten van de floristische inventarisatie van twee percelen langs de weg van Muiderberg naar Nijkerk, uitgevoerd door J. Frencken, geassisteerd door J.G. Wurster, tijdens drie bezoeken, te weten op 29-11-69, 23-6-70 en 17’-l0-70.