De heer M.J.Tekke, van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna, schreef ons: GIERZWALUWEN, Korhaan 4:14. Ik geloof, dat deze waarneming als volgt verklaard moet worden. Gierzwaluwen zoeken bij slecht weer (regen,koude, etc.) vor van hun nest voedsel voor hun jongen (buiten de depressie). In dit geval is half juli te laat voor jonge vogels, doch ik vermoed, dat oude en juv. vogels hun gebied hebben verlaten (door het slechte weer) en zich massaal verplaatst hebben buiten de depressie om daar voedsel te vinden.