The way to hell is paved with goed intentions, maar de goede voornemens van onze redactieclub beginnen al vaste vorm te krijgen. We kochten deze week een juweel van een stencilmachine, als nieuw, tegen een zeer lage prijs. Naar zoiets kun je niet zoeken. Je vindt hem opeens. Evenzo zal onze volgende Korhaan op een uitmuntende schrijfmachine worden getikt. Beide machines zijn een mooi en nuttig verenigingsbezit geworden. Nu verder aan het uiterlijk van De Korhaan gewerkt, waarvoor Liske Rijnja zich zal interesseren, uiteraard met medewerking van een klein tikploegje. Dan hopen we in de toekomst van tijd tot tijd een vogelfoto te kunnen opnemen. Voor een en ander waren eerst enige technische moeilijkheden te overwinnen. De fotografen onder onze leden worden verzocht, zwart-wit foto’s (graag met sterk contrast), ter grootte van ongeveer 5X8 cm in te zenden bij de redactie, met uw naam achterop vermeld. We hebben graag wat voorraad in petto. Naast de uitmuntende stenciltekeningen van Remy Hovingh is een fotografische bijdrage weer een sfeertje apart. On niet altijd dezelfde fotograaf aan het beeld te laten, dus graag vogelfoto’s!!