1. Door het voortijdig aftreden van de Heer J.L.M. Bos als voorzitter van onze vereniging, is er binnen het bestuur een vacature ontstaan. Handelend volgens art. – van het huishoudelijk reglement heeft het voltallige bestuur deze kwestie opgelost. Art. 4 luidt: In tussentijdse vacatures-vult het bestuur zichzelf aan. Wij hebben de Heer D.A. Jonkers bereid gevonden vanaf 12 jan. tot aan de ledenvergadering van 22 april het voorzitterschap op zich te nemen. Indien de leden akkoord gaan, zal hij dit ook doen in het verenigingsjaar ’7l/72.