Van de zijde van het Zoölogisch Museum te Amsterdam en een werkgroep van het Instituut voor Veterinaire Farmacologie en Toxicologie te Utrecht. onder leiding van Drs. J.H. Koeman, bereikte ons een verzoek om medewerking voor éen onderzoek naar de Blauwe Reiger. Zij vragen ons alle gegevens van levende, geringde, en in tijdelijke gevangenschap verblijvende exemplaren (Vogelasiel Huizen) op te sturen naar de contactpersoon, de Heer A.A. Blok, Vrijheidslaan 60 LLL.A’dam. tel. 020 – 71 17 45.