Op zondag, 8 november jl., vertrok om 6.30 uur de karavaan, bestaande uit zes auto’s, naar de Peel. Tweeëntwintig mensen gingen op weg om “kraanvogels” te zien. Aanvankelijk leek het weer daarvoor nog gunstig. Maar in Noord-Brabant en Limburg was het behoorlijk mistig. Voordat we na ruim twee uur bij de Groote Peel aankwamen, hadden we toch al wat gezien. Langs de weg zagen we waterhoentjes en enkele blauwe reigers. Sommigen zagen zelfs een buizerd! De excursie ging’s morgens door het Staatsnatuurreservaat “de Groote Peel”, over goed begaanbare paden -peelbanen- en soms wat gladde knuppelbruggen. Dat het in de Peel gevroren had, was duidelijk te zien. Erg veel vogels werden er niet gezien. Leuk waren o.a. de waarnemingen van klapekster en torenvalk. Ook het vuurgoudhaantje -witte oogstreep!- en de blauwe kiekendievegge -witte stuit- lieten: zich zien. De zich in het Gooi nog met moeite handhavende korhoenders -w.o. 1 ♀- werden ook op deze excursie waargenomen.