Veel vogels zoeken in herfst en winter elkaars gezelschap op gemeenschappelijke slaappl tsen. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn de boerenzwaluwen, spreeuwen, kwikstaarten, meeuwen en vinkachtigen. Minder bekend zal het gezamenlijk slepen van kraaian bij U zijn. Dit vooral omdat laat in de schemering meestal geen veldwaarnemingen meer gedaan worden en ook de kraaien niet gra g in de omgeving van de mens verblijven. Van vrijwel alle kraaichtigen is het gemeenschappelijk slepen bekend.