Tegenwoordig is.de kwek een zeldzame broedvogel. Vroeger schijnt dit anders geweost te zijn. In het begin van deze eeuw broedden er in de Horstermeerpolder zeker honderd paar kwakken. De laatste jaren worden er geregeld kwakken in het Kortenhoefse plasengebied waargenomen. (Men beweert zelfs, dat er mogelijke broedgevallen zijn.) Dat ze in die omgeving zeker hebben gebroed, mag blijken uit het volgende: In 1963 kreeg ik kennis aan een fruitkweker in Nederhorst den Berg. Do men had ook oen, echter zijn boomgaard gelegen, rietput in eigendom. Dit stukje moeras van ca. 5 ha. groot (gelegen langs de Vecht) ontstond door zandwinning tan behoeve ven de overstroming 1926? (Helenavloed?) Men beweerde, dat in 1948 daar nog zeker 30 peer kwakken hadden gebroed. Bet terrein bestond uit visrijke plasjes, omgeven door riet en begroeid met wilgenbosjes. De kwakken broedden daar zowel opde grond, in het riet, als wel in en op de wilgenbosjes.