De nieuwe polder is een eldorado (geweest) voor de hoentjes en de rallen. Het is bijzonder jammer, dat er het afgelopen seizoen geen precieze telling is gem akt, althans een taxatie ven het aantal langs de Gooi- en Eemmaerdijk voorkomende aantal broedperen. De waterrallen en wetorhoenen concentreerden zich voornamelijk in de omgeving van de nu verdwenen plasjes. Een “karrespoor” in het riet, een open stuk, in de omgeving van paal 11, genoot korte tijd grote bekendheid. Hier krioelde het van de rallen en porceleinhoenen, terwijl er zelfs klein- en kleinst waterhoen werden gezien.