Al eerder werd in dit blad geschreven over oeverzwaluwen. Hoewel zij nu al uit ons land verdwenen zijn, op zoek naar warmere landen, hier toch nog een artikel over de oeverzwaluw. In de omgeving van Lelystad—Haven hielden zich de eerste weken van augustus 1968 ongeveer 3.000 ooverzwaluwen op. Zij concentreerden zich v.n.l. bij de zandstort, aan het begin van de Knardijk, waar zij boven de uitgestrekte rietvelden voedsel zochten. Af en toe zwermden zij uit in de richting de Houtribsluizen en Lelystad.