Dat vele vogels hun jongen n het uitvliegen nog varzorgen, is alom bekend. Dat ze aan de ouderlijke plichten soms nog zéérlang voldoen blijkt wel uit het volgende: Op 15 november 1970 fotograveerde ik op een vuilnisbelt in het Gooi. Zo’n 10 soorten vogels liepen vlak voor de schuilhut langs. Plotseling meende ik op ongeveer 8 meter eon overjarige zilvermeeuw te zien, die oen jong ax. voerde! Toen mijn aandacht hier op gevestigd was, zag ik dat de zilvermeeuwen bij een stuk slachtafval stonden. Nu nam ik nog twee maal waar, dat de oude zilvermeeuw een stukje voer aan een jong ex. gaf. Toen dribbelde de oude meeuw ongeveer 20 centimeter terug en begon de jonge meeuw zelf te pikken.