De Heer L.S. Buurma, werkzaam aan de Vrije Universiteit, biologisch lab. Amsterdam, vraagt ons het volgende: “In het kader van een doctoraal onderzoek in de biologie houdt ondergetekende zich deze winter bezig met de bestudering van kiekendieven, in de Flevopolders. De studie spitst zich speciaal toe op de vraag of er in het veld oekologische verschillen aantoonbaar zijn tussen adulte mannetjes en individuen in “wijfjeskleed” bij de blauwe kiekendief in verband met de verschillen in uiterlijk.