Op verzoek van het bestuur van KNNV VWG Amsterdam, wil ik proberen een aantal opmerkingen te maken over het inventariseren van vogelbevolkingen: het “waarom” en het “hoe”. Over het hiermee aangesneden onderwerp zijn heel veel dingen te zeggen. Ik beperk me tot een aantal punten, die op de VWG-bijeenkomst van 20 februari j.l. aan orde zijn geweest.