De eerste vraag, die gesteld dient teworden, is waarom willen we inventarisatie uitvoeren. Eigenlijk mag er niet eens sprake zijn van het stellen van een vraag. Je wilt gewoon iets weten, en je denkt er over na hoe je-daar achter kunt komen, en dan kom je op het idee, dat het houden van een inventarisatie gegevens zou kunnen opleveren, die je verder kunnen helpen. Het is nu ook begrijpelijk, dat het probleem bepaalt welke methode gaat volgen. Welke zijn de achtergronden in de praktijk, als er wordt overgegaan tot het uitvoeren van de één of andere soort inventarisatie, d. w, z. een techniek, waarbij het doel is iets te weten te komen over de samenstelling en/of de hoeveelheden van een vogel bevolking van een bepaald gebied?