Misschien biedt deze verhandeling over “inventarisatie” een goede gelegenheid om even in te haken op de praktijk. Er bestaan een aantal wensen bij het bestuur van onze Vogelwerkgroep, om toch werkelijk meer van onze leden bij dit werk te betrekken. Het wordt straks voorjaar. En alleen aan boekjeswljsheid hebben onze leden beslist niet genoeg. Het gaat er om, de dingen die men over onze vogels beschreven vindt, ZELF op te sporen en te vergelijken. En langzaam maar zeker bouwt men zo aan een stuk natuurkennis, die voor onzelf, en voor de vereniging, waarvan men zou graag lid wilde worden, daardoor van steeds groter belang wordt. Daarom de vraag dus: Laten vooral onze nieuwe vogelaars, hetzij jong of oud, zich nu reeds melden bij één van de commissie-secretarissen. De heer A. Bode heeft nodig UILENKASTEN. Wie heeft connecties mot TIMMERMANNEN, die bereid zijn in korte tijd – de uilen peinzen al ever hun eieren! – hem daaraan te helpen. U kunt ze zelf ophangen, met deskundig toezicht. En laat men zich nu ook melden (ook hier dringt de tijd) voor het opsporen (inventariseren) van onze vogels. Fijn werk, u bent buiten, leert de vogels zien, vonral GDED zien, en de bijzonderheden over hun gedrag zien we dan gaarne van u als een “notitie” in De Korhaan terug.