In januari 1969 werd door de Gewestraad aan prof. dr.ir. F.M, Maas opdracht gegeven om een vooronderzoek in te stellen, dat verband zou houden met het opstellen van een recreatief ontwikkelingsplan voor het Gooi. Vrijdag, 18 december, werd dit rapport ter discussie gesteld tijdens een openbare bijeenkomst, die plaatsvond onder auspicienvan de commissies natuurschoon en milieuhygiene van het gewest Gooiland. Het was teleurstellend te moeten constateren, dat er van de vele verenigingen, die zich natuurbesch ermingsgebied begeven, slechts een enkele vertegenwoordiger aanwezig was.