De recreatie naar de Gooise flanken meent prof. Maas te moeten leiden. Ook zijn mondelinge toelichting over wegenaanleg duidt in de richting van de Hieruit blijkt alweer, dat, zoals hij zelf trouwens al aangeeft, oëcologisch onderzoek broodnodig is. Juist in randgebieden, op de overgangen van landschappen is de flora en fauna vaak optimaal. Wegen en recreatieoorden zullen hiervcr funest worden. Een ander uit het rapport naar voren komend punt is voor mij: Waar laten wij alle voorgestelde parken? In wezen trek je door de aanleg hiervan juist mensen aan. Mogelijk komen bij de opheffing van Stad en Lande gronden vrij, die gebruikt kunnen worden; maar dan nog moet alles worden aangepast aan en in het landschep en laten wij wel zijn, de natuur- en landschapsbeschermers en recreatieplannenmakers zijn niet de enigen, dis op het vinkentouw zitten.