Gegevens gevraagd ever Riparia riparia (Oeverzwaluw). Zenden aan: H.N. Leijs en J.J.F.E. de Wilde, Diedenweg 14 Ede. Gevraagd plaats van kolonies, aantallen nesten, opgave van slaapplaatsen in de nazomer. Saxicola rubetra (Paapje) Zenden aan: J.J. Frieswijk, Burg. vd Pollstraat 483, Amsterdam-West II. Gevraagd Wordt: Komt deze soort in een bepaalde gemeente voor en Hoe groot is het aantal broedparen in een bepaald gebied.