Tijdens onze laatste bijeenkomst was de mededeling van waarnemend voorzitter D. Jonkers, dat enkele leden zich voor gevraagd commissiewerk hadden gemeld, zeker verheugend. Toch willen we op deze plaats nog even de aandacht vragen van hen, die deze, overigens bijzonder goed bezette avond, hebben gemist. Terecht werd gesteld, dat vele handen licht werk maken en dat er daarom nog juist iets meer versterking nodig is. De redactieploeg trekt er nu behoorlijk aan, maar toch kunnen we pas tevreden zijn, als ook bij de andere commissies alle zaken naar wens gaan. Een aantal mensen er nog bij en door het grotere totaal zal er beslist méér uit de bus kunnen komen, met minder offers aan persoonlijke vrije tijd. Daarom een verzoek aan onze leden, die wèl trouw onze Korhaan lezen, maar, on welke redenen dan ook, wellicht zelden onze avonden bezoeken: informeert u toch eens bij de heren Steen, Moolenbeek en Harder (zie de commissies, op de Korhaan-omslag). wij kunnen ook uw hulp, al zou dit desnoods matig moeten zijn, toch bijzonder goed gebruiken. Een andere vorm van medewerking is ook het inzenden van kopij. Dit kan, wat de redactie betreft, nooit te veel zijn. Onze keuze wordt dan breder en door deze gevarieerdheid wordt de Korhaan leesbaarder. Het is dus beslist niet altijd aan de redactie te wijten, als de ene Korhaan wat beter “gebekt” is als de andere. In dit verband dan toch nog even een paar tips.